Violència en la mirada sobre altri : Les dones gitanes - Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis Access content directly
Book Sections Year : 2017

Violència en la mirada sobre altri : Les dones gitanes

Marta Segarra
No file

Dates and versions

hal-03146967 , version 1 (19-02-2021)

Identifiers

  • HAL Id : hal-03146967 , version 1

Cite

Marta Segarra. Violència en la mirada sobre altri : Les dones gitanes. "Violència i identitats", LOSADA, Elena. ARDOLINO, Francesco (dir.), Barcelone, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, pp.61-70, 2017. ⟨hal-03146967⟩
11 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More