Η κίνηση και η αντίληψή της - Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis Access content directly
Translation Year : 2019

Η κίνηση και η αντίληψή της

Le geste et sa perception

Abstract

Μετάφραση στα ελληνικά Νίκος Ηλιάδης και Μυρτώ Κατσίκη από: « Le geste et sa perception », in Isabelle Ginot et Marcelle Michel, La danse au XXe siècle, Paris : Bordas, 1998, p. 224-229.
Fichier principal
Vignette du fichier
Godard_1998_ Geste Perception_greekversion2019.pdf (318.91 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Explicit agreement for this submission

Dates and versions

hal-02292294 , version 1 (31-10-2019)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02292294 , version 1

Cite

Hubert Godard. Η κίνηση και η αντίληψή της. 2019. ⟨hal-02292294⟩
178 View
115 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More