Ένας κοινός τόπος - Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis Access content directly
Translation Year : 2019

Ένας κοινός τόπος

Un lieu commun

Abstract

Μετάφραση στα ελληνικά Μυρτώ Κατσίκη από: « Un lieu commun », Repères. Cahier de danse, n°11, Biennale nationale de danse du Val-de-Marne, mars 2003, p. 2-9.
Fichier principal
Vignette du fichier
Ginot_2013_CommonPlace_greek.pdf (315.27 Ko) Télécharger le fichier
Origin Explicit agreement for this submission

Dates and versions

hal-02292385 , version 1 (28-10-2019)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02292385 , version 1

Cite

Isabelle Ginot. Ένας κοινός τόπος. 2019. ⟨hal-02292385⟩
137 View
44 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More