El gest i la seva percepció - Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis Access content directly
Journal Articles Estudis Escènics, Quaderns de l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona Year : 2007

El gest i la seva percepció

Le geste et sa perception

Abstract

"Les estètiques particulars de Merce Cunningham i de Trisha Brown poden aclarir en aquest punt dos modes operatius diferents de les vies de la percepció per la naturalesa dels transports efectuats. Tots dos es van allunyar d'allò que podia ser un relat, de qualsevol contingut narratiu que sovint, en les danses que els precedien, proporcionava la textura orientant la impressió de la fi gura observada en l'espectador."
Fichier principal
Vignette du fichier
Godard_2007_El gest i la seva perceptio.pdf (176.45 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Explicit agreement for this submission

Dates and versions

hal-02306614 , version 1 (19-10-2019)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02306614 , version 1

Cite

Hubert Godard. El gest i la seva percepció. Estudis Escènics, Quaderns de l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, 2007, 32, p. 177-188. ⟨hal-02306614⟩
60 View
29 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More